TWIN i jordbær

Jordbær skal beskyttes mod sygdomme og skadedyr på et niveau, der overstiger mange andre afgrøder. Før i tiden brugte avlerne store vandmængder og/eller f.eks. bladvender-udstyr på sprøjten for at få mere plantebeskyttelsesmiddel på planterne. 

Disse traditionelle metoder skaber problemer - store vandmængder giver ikke effektiv afsætning på sårbare plantestrukturer som kronbladene, og sprøjtevæsken spildes på jorden. Bladvender-udstyr bruges mindre og mindre, da det nedsætter sprøjtehastigheden, spilder meget tid og kan forsinke det kritiske sprøjtetidspunkt/timing.

Ikke overraskende er TWIN sprøjtning i jordbær øget dramatisk til et punkt, hvor vi nu har forpligtet os til at give efterprøvede, velbegrundede råd. HARDI har undersøgt de nøgleindstillinger, der vil optimere TWIN brugen i denne højværdi-afgrøde - indstillinger, som viser, hvordan man opnår den optimale afsætning og indtrængning i afgrødens bladfylde og får mere sprøjtevæske på kritiske steder, hvor andre metoder mislykkes.

Making every droplet count
To vandmængder blev udbragt: 150 l/ha og 300 l/ha. Den lave mængde kan TWIN brugerne udsprøjte sikkert, uden frygt for vindafdrift og tab - den højere mængde er den lave grænse for konventionel sprøjtning. 

TWIN sprøjten var indstillet til at udbringe begge disse vandmængder med tre luftmængder, som blev udsprøjtet i 3 vinkler. Afsætningen på blade og stængler blev vha. et specielt UV sporstof klassificeret på en skala fra 1 = ingen væske til 5 = optimal dækning.

Resultat
Lave vandmængder med fine dråber er lige så kritisk for jordbæravlerne som for grøntsagsavlerne. Ved traditionel sprøjtning med 150 l/ha afsættes næsten al væsken på overfladen af de øverste blade; der er ingen forøgelse af afsætningen på undersiden til trods for brugen af fine dråber. Alle TWIN indstillinger øgede afsætningen på bladenes underside. Den optimale afsætning på bladenes overside blev bedst opnået med fremadvinkling ved alle lufthastigheder, mens max. lodret luft er bedst for blade i bunden af planten.

Tabel 1: TWIN luftassistance vil altid øge afsætningen i jordbær ved 150 l/ha, men fordelen afhænger af, hvordan luften afsættes. Hastighed på 5 km/t. ISO dyse 110-FF02 @ 2 bar.

Vinkel (°) Position Luft-mængde Øverste blad Overside Øverste blad Underside Nederste blad
Konventionel 5 1 2
30 Bagud Lav 4 4 3
30 Bagud Middel 4 5 3
30 Bagud Max 4 4 4
0 Lodret Lav 4 2 2
0 Lodret Middel 4 3 4
0 Lodret Max 4 3 5
30 Fremad Lav 4 5 2
30 Fremad Middel 4 5 3
30 Fremad Max 4 5 3


TWIN resumé

  • Afsætning på oversiden af de øverste blade har været tilfredsstillende ved alle indstillinger.
  • På undersiden af de øverste blade var afsætningen den samme ved vinklingen fremad og bagud.
  • På det nederste blad afhænger afsætningen af højere lufthastighed - især ved lodret vinkling.

Højere vandmængder udsprøjtet traditionelt øger nedtrængningen i bladfylden i forhold til lav vandmængde. Vanskelighederne og udgifterne ved at medbringe høje vandmængder er imidlertid store, der er tidsspild og mindre effektivitet. TWIN luftassistance giver sikker udbringning ved 150 l/ha, så de sygdomsudsatte nedre blade og stængler beskyttes mere effektivt end ved konventionel sprøjtning til trods for den halve mængde vand.

Table 2: TWIN luftassistance overvinder det traditionelle behov for høj vandmængde for at få en acceptabel nedtrængning i bladfylden. For 150 l/ha var hastigheden 5 km/t og for 300 l/ha var hastigheden 2,5 km/t. ISO dyse 110- FF02 @ 2 bar. TWIN luft ved højeste hastighed.

Vinkel (°) Position Volume (l/h) Øverste blad Nederste blad Hjerteskud
Konventionel 300 5 4 2
30 Lodret 150 4 5 4
30 Lodret 300 4   3
0 Bagud 150 4 4 2
0 Bagud 300 4   3
0 Bagud 150 4   4
30 Bagud 300 4   5


TWIN resumé

  • TWIN luftassistance tillader en reduceret vandmængde ved 150 l/ha og vil afsætte lige så meget væske eller mere som ved den traditionelle 300 l/ha afsætning.
  • Luftassistance kan optimere afsætningen på stængler ved en bagudvinkling på 15°.


Konklusion
Effektiviteten af jordbærsprøjtning kan forøges med TWIN luftassistance. Store afsætningsfordele opnås med den lavere vandmængde. Optimeret brug af denne luftassistance følger simple regler. Undersiden af de øverste blade drager fordel af vinklingen; hvilken retning, der bruges, er ikke så vigtig. Bladene vendes og drejes af luften, for at væsken kan afsættes på undersiden af bladene. Hvis sygdom eller skadedyr befinder sig længere inde i bladfylden, så brug eventuel fuld lodret luftassistance.

Agronomist Dorthe Kappel