ALPHA evo

Type

Selvkjørende

Tank kapasitet

4200 / 5100 l.

Bombredde

24 - 44 m.

Bom Type

TWIN FORCE / DELTA FORCE / ALU

ALPHA evo

Type

Selvkjørende

Tank kapasitet

4200 / 5100 l.

Bombredde

24 - 44 m.

Bom Type

TWIN FORCE / DELTA FORCE / ALU

WorkZone

Alle primære funktioner, der er nødvendige for at betjene sprøjten, såfremt man ikke befinder sig i kabinen, når der skal påfyldes eller rengøres, findes i centeret af WorkZone.

Den logisk placerede FluidBox og de letlæselige farvekodede ikoner gør systemet meget let at forstå og betjene. Dette reducerer i høj grad mængden af tid der bruges på at gøre sprøjten klar både før og efter markbrug.

  • Nemt og bekvemt
  • Alle funktioner grupperet sammen
  • Farve kodet for sikkerhed
  • Selvfyld-forbindelser
  • Fjernbetjening af motor og pumpe
  • 15 l rentvandstank

Et 180 l opbevaringsskab til kemibeholdere eller poser er standard på ALPHA evo.

alpha-evo-workzone-workzone.jpg

Pumpe

For at opfylde kravene til større sprøjter og for at forbedre levetiden, tilbyder HARDI 464 pumpen. Reduktion i trykfaldet er blevet undgået ved at forbedre væskeflowet i topstykket. For at kunne servicere pumpen så nemt som muligt har vi integreret løfte kroge, mens der flyttes to smørenipler til forsiden så smøring af pumpens front og bagside bliver så nemt som muligt. Plejlstangen er også blevet redesignet for forbedret mekanisk levetid. Den mest synlige ændring er de nye dæksler designet til at beskytte pumpen mod mudder og vand.

  • Selvansugende
  • Kan køre tør uden at tage skade
  • Nem at servicere
  • Fedtsmurt krumtaphus
alpha-evo-workzone-pump.jpg

EasyClean filter

EasyClean filteret, er et sugefilter med høj  kapacitet. Filterets tilstand kan konstant følges på et SafeSpray vakuummeter.

Det sikrer, at filteret rengøres, når det er nødvendigt og kun, når det er nødvendigt. Ved rengøring af filteret drejes låget 90°. Det vil  lukke for hovedtankventilen i bunden af filteret, og åbne låget for inspektion.

alpha-evo-workzone-easyclean.jpg

CycloneFilter

CycloneFilteret fra HARDI er et unikt selvrensende trykfilter, som udnytter en cyklon væskestrøm i høj hastighed. Ved udnyttelse af denne væskestørm opnås der en større rensning af filteret. 

Desuden har HARDI CycloneFilter en unik boost funktion, der bruges til at højtryksrense filteret efter behov.

Den unikke cyklonaktion forbedrer den selvrensende handling markant.
Den cyklon, der er skabt inde i filteret, øger væskens hastighed mod filterskærmen og derved øger effektiviteten af den selvrensende handling.

Filteret er monteret i opretstående stilling
Filteret er monteret i en sådan position, at spild kan undgås ved inspektion af filteret. Dette sikrer færre stop og reduceret tryktab i væskesystemet.

alpha-evo-workzone-cyclone.jpg

TurboFiller

HARDI TurboFiller er udviklet til at håndtere store mængder pulver og væske. Dens store kapacitet opnås gennem kombinationen af et stort vakuum og en roterende væskestrøm frembragt af en TurboDeflector i præparatfylderen.

Stor blandingskapacitet
Væske ved højt tryk bruges til at skabe en kraftig rotation af væsken inde i tragten. Denne bevægelse medfører, at alle pulver- eller flydende kemikalier blandes, inden de suges ind i sprøjten. Den højeste kapacitet opnås, når TurboFiller er mere end halvt fyldt med vand.

Optimal fyldehøjde
Et fjederbelastet beslag med transportlås gør det nemt at skifte fra mark til påfyldningsposition. Påfyldningspositionen er ca. 95 cm fra jorden.

Hovedtank / Skylletank

Meget lavt tyngdepunkt
Tanken har en lav profil og en dyb sump, der sikrer et lavt tyngdepunkt. Tankens position er mellem akslen, så vægtfordelingen ikke er meget påvirket af påfyldningsniveauet.

Effektiv omrøring
På grund af tankdesignet er omrøring i retning af sumpen meget effektiv.

Meget dyb central tank sump
Sprøjten tømmes komplet, selv i skråninger op til 10 grader - op ad bakke eller ned ad bakke.

Let at skylle indvendigt med tankskylledyser
100% af tanken kan "ses" af skylledyserne. Ingen skarpe hjørner forhindrer sedimentation af pesticid.

Let at rengøre udvendigt
Tankens glatte overflade gør maskinen meget nem at rengøre.

Skylletank
Skylletanken er integreret i hovedtanken og har en kapacitet på 410 l (3500/4100) eller 600 l (5100), der giver tilstrækkelig væske til både indvendig og udvendig rengøring. Skylletanken kan let fyldes fra platformen og fra jorden.

alpha-evo-workzone-maintank.jpg